Danh ca Thanh Hà nói về việc nghệ sĩ chê bai, mạt sát nhau: "Đã làm nghệ thuật thì không ai là nhất cả!"
Ngày đăng: 13/01/2018 06:29:15 PM

Danh ca Thanh Hà nói về việc nghệ sĩ chê bai, mạt sát nhau: "Đã làm nghệ thuật thì không ai là nhất cả!"

Huỳnh Như, Đăng Khoa |

0

Danh ca Thanh Hà nói về việc nghệ sĩ chê bai, mạt sát nhau: "Đã làm nghệ thuật thì không ai là nhất cả!"

Danh ca Thanh Hà nói về việc nghệ sĩ chê bai, mạt sát nhau: "Đã làm nghệ thuật thì không ai là nhất cả!"


Nguồn soha.vn